CZ EN


          www.trust-hph.cz

Trust

Obecné informace
Jak žádat o výplatu
Formuláře ke stažení
Přehled výplat
FAQ

Trust II.

Obecné informace FAQ

Ostatní

Kontakty

Trust II. – Obecné informace

ZALOŽENÍ TRUSTU II.

Z rozhodnutí dceřiné společnosti Harvardského průmyslového holdingu, a.s. (dále jen HPH) Daventree Resources Ltd. byl dne 6. 2. 2003 založen Trust II., jehož správcem je společnost Daventree Trustees Ltd. Trust II. byl založen dle zahraničního práva a jeho účelem je rozdělení majetku mezi podílníky.

ZÍSKÁNÍ PODÍLU V TRUSTU II.

Podílníkem Trustu II. se stal každý, kdo byl k datu 6. 2. 2003 akcionářem HPH, přičemž jedna akcie HPH, ISIN CZ0009086708, odpovídala získání jednoho podílu v Trustu II.

HODNOTA PODÍLU V TRUSTU II.

Do Trustu II. byl vložen převážně nepeněžní majetek. Smlouva o založení Trustu II. umožňuje i dílčí výplatu dle postupného prodeje majetku, tzn. jakmile dojde k zlikvidnění části majetku, která bude dostatečná pro zahájení výplat, bude tato informace zveřejněna mimo jiné prostřednictvím těchto internetových stránek.

V současné době nelze o výplatu hodnoty podílu v Trustu II. žádat.