CZ EN


          www.trust-hph.cz

Trust

Obecné informace
Jak žádat o výplatu
Formuláře ke stažení
Přehled výplat
FAQ

Trust II.

Obecné informace FAQ

Ostatní

Kontakty

Trust – Formuláře ke stažení

FORMULÁŘE ŽÁDOSTÍ O VÝPLATU HODNOTY PODÍLU V TRUSTU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Formuláře jsou rozděleny dle způsobu realizace výplaty a počtu vlastněných podílů. Prosíme, čtěte pozorně!


FYZICKÁ OSOBA – platba na adresu trvalého bydliště v ČR     stáhnout formulář (formát pdf )

tento typ formuláře je určen podílníkům – fyzickým osobám s trvalým bydlištěm v České republice, kteří vlastní maximálně 250 podílů v Trustu a u nichž je výplata podílu realizována v českých korunách prostřednictvím poštovní poukázky na adresu trvalého bydliště uvedenou v Žádosti.


FYZICKÁ OSOBA – převod na bankovní účet     stáhnout formulář (formát pdf )

tento typ formuláře je určen podílníkům – fyzickým osobám, kteří vlastní více než 250 podílů v Trustu a také podílníkům – fyzickým osobám:

  • s trvalým bydlištěm mimo Českou republiku, kterým lze výplatu podílu realizovat pouze převodem na bankovní účet,
  • s trvalým bydlištěm v České republice, kteří mají o platbu převodem na bankovní účet zájem,
  • nezletilým či nesvéprávným příp. těm, které zastupuje zplnomocněná osoba.

V souvislosti s tímto způsobem platby, tj. převodem na bankovní účet, upozorňujeme, že se jedná o mezinárodní platební styk, a tudíž je třeba správci Trustu sdělit veškeré údaje o uvedeném bankovním spojení, tj. číslo účtu, kód banky, variabilní a specifický symbol (pokud vyžaduje příslušný bankovní ústav), swiftový kód, název a sídlo banky, název účtu (jméno a příjmení majitele účtu) a adresu majitele účtu.

Výplata je dle volby žadatele realizována v českých korunách či amerických dolarech.


PRÁVNICKÁ OSOBA – převod na bankovní účet     stáhnout formulář (formát pdf )

tento typ formuláře je určen podílníkům – právnickým osobám, kterým lze výplatu podílu realizovat pouze převodem na bankovní účet.

V souvislosti s tímto způsobem platby, tj. převodem na bankovní účet, upozorňujeme, že se jedná o mezinárodní platební styk, a tudíž je třeba správci Trustu sdělit veškeré údaje o uvedeném bankovním spojení, tj. číslo účtu, kód banky, variabilní a specifický symbol (pokud vyžaduje příslušný bankovní ústav), swiftový kód, název a sídlo banky, název účtu (název majitele účtu) a adresu majitele účtu.

Výplata je dle volby žadatele realizována v českých korunách či amerických dolarech.