CZ EN


          www.trust-hph.cz

Trust

Obecné informace
Jak žádat o výplatu
Formuláře ke stažení
Přehled výplat
FAQ

Trust II.

Obecné informace FAQ

Ostatní

Kontakty

Trust – Obecné informace

ZALOŽENÍ TRUSTU

Z rozhodnutí dceřiné společnosti Harvardského průmyslového holdingu, a.s. (dále jen HPH) Daventree Resources Ltd. byl dne 4. 12. 2002 založen Trust, jehož správcem je společnost Daventree Trustees Ltd.

Trust byl založen dle zahraničního práva na dobu minimálně deseti let a jeho účelem je rozdělení majetku resp. volných, již vyčleněných, finančních prostředků mezi podílníky.

ZÍSKÁNÍ PODÍLU V TRUSTU

Podílníkem Trustu se stal každý, kdo byl k datu 4. 12. 2002 akcionářem HPH, přičemž jedna akcie HPH, ISIN CZ0009086708, odpovídala získání jednoho podílu v Trustu.

HODNOTA PODÍLU V TRUSTU A VÝPLATNÍ OBDOBÍ

Výplata podílu z Trustu je prováděna v průběhu jednotlivých výplatních období, pro které je vždy určena konstantní hodnota jednoho podílu vázaná na čisté obchodní jmění Trustu.

První výplatní období, pro které byla hodnota jednoho podílu v Trustu stanovena na 6,90 USD, skončilo dnem 31. 12. 2003. Žádosti doručené příp. uznané za platné až po tomto datu byly realizovány v rámci druhého výplatního období, které probíhalo od 9. 4. 2004 do 31. 12. 2004. Hodnota jednoho podílu v Trustu pro toto výplatní období byla po účetní závěrce stanovena na 6,77 USD.

Žádosti doručené po 31. 12. 2004 budou realizovány až v rámci nového výplatního období.

NEJEDNÁ SE O PRODEJ AKCIÍ HPH

Vyplacením hodnoty podílu nedochází k prodeji akcií HPH, a tudíž ani ke změně vlastníka akcií. Provádí se výplata pouze celého podílu, po jehož vyplacení již přestává být žadatel podílníkem Trustu, zůstává však jako majitel akcií akcionářem HPH. V případě prodeje akcií HPH zůstává případný nevyplacený podíl v Trustu podílníkovi – původnímu majiteli akcií HPH k výše uvedenému datu.